Винт за дърво задвижване TX
Описание Размер Покритие
110 30 16 Винт за дърво TX 3х16 мм ж.поц. цяла резба
110 30 20 Винт за дърво TX 3х20 мм ж.поц. цяла резба
110 30 25 Винт за дърво TX 3х25 мм ж.поц. Цяла резба
110 30 30 Винт за дърво TX 3х30 мм ж.поц. Цяла резба
110 35 16 Винт за дърво TX 3,5х16 мм ж.поц. Цяла резба
110 35 20 Винт за дърво TX 3,5х20 мм ж.поц. Цяла резба
110 35 25 Винт за дърво TX 3,5х25 мм ж.поц. Цяла резба
110 35 30 Винт за дърво TX 3,5х30 мм ж.поц. Цяла резба
110 35 35 Винт за дърво TX 3,5х35 мм ж.поц. Цяла резба
110 40 16 Винт за дърво TX 4х16 мм ж.поц. Цяла резба
110 40 20 Винт за дърво TX 4х20 мм ж.поц. Цяла резба
110 40 25 Винт за дърво TX 4х25 мм ж.поц. Цяла резба
110 40 30 Винт за дърво TX 4х30 мм ж.поц. Цяла резба
110 40 35 Винт за дърво TX 4х35 мм ж.поц. Цяла резба
110 40 40 Винт за дърво TX 4х40 мм ж.поц. Цяла резба
110 40 45 Винт за дърво TX 4х45 мм ж.поц. Цяла резба
110 40 50 Винт за дърво TX 4х50 мм ж.поц. Цяла резба
110 40 60 Винт за дърво TX 4х60 мм ж.поц. Цяла резба
110 45 20 Винт за дърво TX 4,5х20 мм ж.поц. Цяла резба
110 45 25 Винт за дърво TX 4,5х25 мм ж.поц. Цяла резба
110 45 30 Винт за дърво TX 4,5х30 мм ж.поц. Цяла резба
110 45 35 Винт за дърво TX 4,5х35 мм ж.поц. Цяла резба
110 45 40 Винт за дърво TX 4,5х40 мм ж.поц. Цяла резба
110 45 45 Винт за дърво TX 4,5х45 мм ж.поц. Цяла резба
110 45 50 Винт за дърво TX 4,5х50 мм ж.поц. Цяла резба
110 45 60 Винт за дърво TX 4,5х60 мм ж.поц. Цяла резба
110 50 20 Винт за дърво TX 5х20 мм ж.поц. Цяла резба
110 50 25 Винт за дърво TX 5х25 мм ж.поц. Цяла резба
110 50 30 Винт за дърво TX 5х30 мм ж.поц. Цяла резба
110 50 35 Винт за дърво TX 5х35 мм ж.поц. Цяла резба
110 50 40 Винт за дърво TX 5х40 мм ж.поц. Цяла резба
110 50 45 Винт за дърво TX 5х45 мм ж.поц. Цяла резба
110 50 50 Винт за дърво TX 5х50 мм ж.поц. Цяла резба
110 50 60 Винт за дърво TX 5х60 мм ж.поц. Цяла резба
110 50 70 Винт за дърво TX 5х70 мм ж.поц. Цяла резба
110 60 30 Винт за дърво TX 6х30 мм ж.поц. Цяла резба
110 60 35 Винт за дърво TX 6х35 мм ж.поц. Цяла резба
110 60 40 Винт за дърво TX 6х40 мм ж.поц. Цяла резба
110 60 45 Винт за дърво TX 6х45 мм ж.поц. Цяла резба
110 60 50 Винт за дърво TX 6х50 мм ж.поц. Цяла резба
110 60 60 Винт за дърво TX 6х60 мм ж.поц. Цяла резба
110 60 70 Винт за дърво TX 6х70 мм ж.поц. Цяла резба
111 30 35 Винт за дърво TX 3х35/20 мм ж.поц. Частична резба
111 30 40 Винт за дърво TX 3х40/25 мм ж.поц. Частична резба
111 35 40 Винт за дърво TX 3,5х40/24 мм ж.поц. Частична резба
111 35 45 Винт за дърво TX 3,5х45/30 мм ж.поц. Частична резба
111 35 50 Винт за дърво TX 3,5х50/30 мм ж.поц. Частична резба
111 40 40 Винт за дърво TX 4х40/24 мм ж.поц. Частична резба
111 40 45 Винт за дърво TX 4х45/30 мм ж.поц. Частична резба
111 40 50 Винт за дърво TX 4х50/30 мм ж.поц. Частична резба
111 40 60 Винт за дърво TX 4х60/36 мм ж.поц. Частична резба
111 40 70 Винт за дърво TX 4х70/42 мм ж.поц. Частична резба
111 40 80 Винт за дърво TX 4х80/50 мм ж.поц. Частична резба
111 45 40 Винт за дърво TX 4,5х40/24 мм ж.поц. Частична резба
111 45 50 Винт за дърво TX 4,5х50/30 мм ж.поц. Частична резба
111 45 60 Винт за дърво TX 4,5х60/36 мм ж.поц. Частична резба
111 45 70 Винт за дърво TX 4,5х70/42 мм ж.поц. Частична резба
111 45 80 Винт за дърво TX 4,5х80/50 мм ж.поц. Частична резба
111 50 50 Винт за дърво TX 5х50/30 мм ж.поц. Частична резба
111 50 60 Винт за дърво TX 5х60/36 мм ж.поц. Частична резба
111 50 70 Винт за дърво TX 5х70/42 мм ж.поц. Частична резба
111 50 80 Винт за дърво TX 5х80/50 мм ж.поц. Частична резба
111 50 90 Винт за дърво TX 5х90/60 мм ж.поц. Частична резба
111 50 10 Винт за дърво TX 5х100/60 мм ж.поц. Частична резба
111 50 12 Винт за дърво TX 5х120/70 мм ж.поц. Частична резба
111 60 80 Винт за дърво TX 6х80/50 мм ж.поц. Частична резба
111 60 90 Винт за дърво TX 6х90/60 мм ж.поц. Частична резба
111 60 10 Винт за дърво TX 6х100/60 мм ж.поц. Частична резба
111 60 12 Винт за дърво TX 6х120/70 мм ж.поц. Частична резба
111 60 14 Винт за дърво TX 6х140/70 мм ж.поц. Частична резба
111 60 16 Винт за дърво TX 6х160/70 мм ж.поц. Частична резба
111 60 18 Винт за дърво TX 6х180/70 мм ж.поц. Частична резба
111 60 20 Винт за дърво TX 6х200/70 мм ж.поц. Частична резба