Гайки с трапецовидна резба
Описание Размер Покритие
103 103 1 Кръгла гайка 10x3 11SMnPb30 черно
103 123 1 Кръгла гайка 12x3 11SMnPb30 черно
103 144 1 Кръгла гайка 14х3 11SMnPb30 черно
103 164 1 Кръгла гайка 16х4 11SMnPb30 черно
103 184 1 Кръгла гайка 18х4 11SMnPb30 черно
103 204 1 Кръгла гайка 20х4 11SMnPb30 черно
103 225 1 Кръгла гайка 22х5 11SMnPb30 черно
103 245 1 Кръгла гайка 24х5 11SMnPb30 черно
103 265 1 Кръгла гайка 26х5 11SMnPb30 черно
103 285 1 Кръгла гайка 28х5 11SMnPb30 черно
103 306 1 Кръгла гайка 30х6 11SMnPb30 черно
103 326 1 Кръгла гайка 32х6 11SMnPb30 черно
103 366 1 Кръгла гайка 36х6 11SMnPb30 черно
103 407 1 Кръгла гайка 40х7 11SMnPb30 черно
103 447 1 Кръгла гайка 44х7 11SMnPb30 черно
103 488 1 Кръгла гайка 48х8 11SMnPb30 черно
103 508 1 Кръгла гайка 50х8 11SMnPb30 черно
103 528 1 Кръгла гайка 52х8 11SMnPb30 черно
103 559 1 Кръгла гайка 55х9 11SMnPb30 черно
103 609 1 Кръгла гайка 60х9 11SMnPb30 черно
103 701 1 Кръгла гайка 70х10 11SMnPb30 черно
103 801 1 Кръгла гайка 80х10 11SMnPb30 черно
103 103 2 Гайка шестостен 10х3 11SMnPb30 черно
103 123 2 Гайка шестостен 12х3 11SMnPb30 черно
103 144 2 Гайка шестостен 14х4 11SMnPb30 черно
103 164 2 Гайка шестостен 16х4 11SMnPb30 черно
103 184 2 Гайка шестостен 18х4 11SMnPb30 черно
103 204 2 Гайка шестостен 20х4 11SMnPb30 черно
103 225 2 Гайка шестостен 22х5 11SMnPb30 черно
103 245 2 Гайка шестостен 24х5 11SMnPb30 черно
103 265 2 Гайка шестостен 26х5 11SMnPb30 черно
103 285 2 Гайка шестостен 28х5 11SMnPb30 черно
103 306 2 Гайка шестостен 30х6 11SMnPb30 черно
103 326 2 Гайка шестостен 32х6 11SMnPb30 черно
103 366 2 Гайка шестостен 36х6 11SMnPb30 черно
103 407 2 Гайка шестостен 40х7 11SMnPb30 черно
103 447 2 Гайка шестостен 44х7 11SMnPb30 черно
103 488 2 Гайка шестостен 48х8 11SMnPb30 черно
103 508 2 Гайка шестостен 50х8 11SMnPb30 черно
103 528 2 Гайка шестостен 52х8 11SMnPb30 черно
103 559 2 Гайка шестостен 55х9 11SMnPb30 черно
103 609 2 Гайка шестостен 60х9 11SMnPb30 черно
103 701 2 Гайка шестостен 70х10 11SMnPb30 черно
103 123 3 Кръгла лява гайка 12х3 11SMnPb30 черно
103 144 3 Кръгла лява гайка 14х4 11SMnPb30 черно
103 164 3 Кръгла лява гайка 16х4 11SMnPb30 черно
103 184 3 Кръгла лява гайка 18х4 11SMnPb30 черно
103 204 3 Кръгла лява гайка 20х4 11SMnPb30 черно
103 225 3 Кръгла лява гайка 22х5 11SMnPb30 черно
103 245 3 Кръгла лява гайка 24х5 11SMnPb30 черно
103 265 3 Кръгла лява гайка 26х5 11SMnPb30 черно
103 285 3 Кръгла лява гайка 28х5 11SMnPb30 черно
103 306 3 Кръгла лява гайка 30х6 11SMnPb30 черно
103 326 3 Кръгла лява гайка 32х6 11SMnPb30 черно
103 366 3 Кръгла лява гайка 36х6 11SMnPb30 черно
103 407 3 Кръгла лява гайка 40х7 11SMnPb30 черно
103 447 3 Кръгла лява гайка 44х7 11SMnPb30 черно
103 508 3 Кръгла лява гайка 50х8 11SMnPb30 черно
103 559 3 Кръгла лява гайка 55х9 11SMnPb30 черно
103 609 3 Кръгла лява гайка 60х9 11SMnPb30 черно
103 701 3 Кръгла лява гайка 70х10 11SMnPb30 черно
103 801 3 Кръгла лява гайка 80х10 11SMnPb30 черно
103 123 4 Гайка шестостен лява 12х3 11SMnPb30 черно
103 144 4 Гайка шестостен лява 14х4 11SMnPb30 черно
103 164 4 Гайка шестостен лява 16х4 11SMnPb30 черно
103 184 4 Гайка шестостен лява 18х4 11SMnPb30 черно
103 204 4 Гайка шестостен лява 20х4 11SMnPb30 черно
103 225 4 Гайка шестостен лява 22х5 11SMnPb30 черно
103 245 4 Гайка шестостен лява 24х5 11SMnPb30 черно
103 265 4 Гайка шестостен лява 26х5 11SMnPb30 черно
103 285 4 Гайка шестостен лява 28х5 11SMnPb30 черно
103 306 4 Гайка шестостен лява 30х6 11SMnPb30 черно
103 366 4 Гайка шестостен лява 36х6 11SMnPb30 черно
103 407 4 Гайка шестостен лява 40х7 11SMnPb30 черно
103 447 4 Гайка шестостен лява 44х7 11SMnPb30 черно
103 508 4 Гайка шестостен лява 50х8 11SMnPb30 черно
103 559 4 Гайка шестостен лява 55х9 11SMnPb30 черно