Данни на фирмата:

Пронит ООД

ЕИК:BG200986634

гр. София

ул.Хайдушка поляна 7

бл.84,вх.Б,ет.4,ап.3

 

Склад в с. Герман.

pronit@abv.bg

 M:  0899966086
  O:  
   F: